Ετικέτα: CRM

 

CRM Basic Training

The Comprehensive Resource Model

CRM-logo-250

CRM Basic Training

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

8-9-10-11 Δεκεμβρίου 2016

Εμπνεύστρια & Εκπαιδεύτρια :  Lisa Schwarz, M.Ed.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το CRM θα βρείτε στο www.comprehensiveresourcemodel.com

ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 380,00

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ /ΕΓΓΡΑΦΕΣ :    Βικτώρια Ασκαρίδου

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:  Δόμνα Βεντουράτου

Γραβίας 5,  54645, Θεσσαλονίκη

email: victoriaska@hotmail.com

τηλ.2310-847367 & 6907644327

www.askvictoria.gr

 

 

Η ίαση από τις επιπτώσεις τραυματικών εμπειριών προϋποθέτει επαρκή ασφάλεια, όχι μόνο συναισθηματική, αλλά βιωμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να επιδρά κατευναστικά στην νευροφυσιολογία του εγκεφάλου. Μόνο τότε το τραύμα μπορεί να  επανέρθει στη μνήμη, να βιωθεί πλήρως, έτσι ώστε να μπορεί να τροποποιηθεί και να αφομοιωθεί. Η επανασύνδεση, τόσο με τις εγγενείς πηγές στο σώμα μας, όσο και με τις προγονικές πηγές αποθεμάτων μας, καθώς και με την αίσθηση της χαράς είναι το ίδιο σημαντική σ’ αυτή τη διαδικασία, όπως και η ενσωμάτωση των τραυματικών και οδυνηρών αναμνήσεων μέσα από την εξάλειψη των δυσφορικών συναισθημάτων που προκαλούσαν.

Διαμέσου της ενεργοποίησης του έμφυτου, οργανικού ενεργειακού πλέγματος ίασης μέσα στο σώμα,  της ενδυνάμωσης  της  αδρανούς νευροφυσιολογικής διαδικασίας πρόσδεσης και συνήχησης,  η δύναμη και το εύρος της μεθόδου CRM  δεν περιορίζονται απλώς στο να ενεργοποιούν την ικανότητα αυτοϊασης, αλλά οδηγούν στην  αναγνώριση και την επανασύνδεση  με το κέντρο του  εαυτού μας  ως νου-σώμα- ψυχή και την  πνευματική μας ουσία.

Στο θεραπευτικό μοντέλο CRM  η  θέση των ματιών (το σημείο εστιασμού – Eye position) χρησιμοποιείται με τρόπο που να δημιουργεί «άγκυρες» θετικών καταστάσεων στη νευροφυσιολογία μας, οι οποίες προσομοιάζουν με εκείνες που προκαλούνται από τη συνήχηση (attunement) και την πρόσδεση (attachment). Με αυτόν τον τρόπο, η επεξεργασία  του τραυματικού υλικού επιτυγχάνεται χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος «πλημμύρας» από αρνητικά συναισθήματα ούτε η αίσθηση απώλειας ελέγχου. Εξάλλου  οι «καταστάσεις του Εγώ»  (Ego states) αξιοποιούνται θεραπευτικά, καθώς συνδέονται με τις πηγές  και διευκολύνουν  με αυτόν τον τρόπο τη ροή της φυσικής διαδικασίας επεξεργασίας. Νέες πληροφορίες μπορεί να αναδυθούν, επιτρέποντας στο θεραπευόμενο να προσεγγίσει την αρνητική εμπειρία του παρελθόντος από μια διαφορετική σκοπιά, από την οποία νέες αλήθειες μπορεί να αποκαλυφθούν με φυσικό τρόπο.

Όλη η θεραπευτική συνεδρία βασίζεται στη σωματική συνήχηση – μια βαθιά αντίληψη και επαφή του θεραπευόμενου με το σώμα του, η οποία είναι εφικτή χάρη στην ταυτόχρονη επικέντρωση του θεραπευτή στον εαυτό του και στο θεραπευόμενο.

Το μοντέλο CRM είναι αποτέλεσμα της εντατικής θεραπευτικής εργασίας που έχει κάνει η Lisa Schwarz δουλεύοντας με θεραπευόμενους που έπασχαν από σύνθετο τραύμα, τραύμα πρόσδεσης και σοβαρές αποσυνδετικές διαταραχές. Οι τεχνικές που εξέλιξε μέσα από τη δουλειά της ενίσχυσαν εντυπωσιακά την αποτελεσματικότητα της ψυχοθεραπευτικής εργασίας όχι μόνο με αυτούς τους θεραπευόμενους, αλλά εφαρμόζονται με επιτυχία σε όλα τα θεραπευτικά αιτήματα και τις διαταραχές.
Επαγγελματίες από όλες τις κλινικές προσεγγίσεις θα ανακαλύψουν στο CRM μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε όλες τις περιπτώσεις και εφαρμόζεται από την πρώτη κιόλας συνεδρία.

Πώς διαφέρει το μοντέλο CRM από άλλες  θεραπείες αντιμετώπισης του τραύματος;

 

 1. Όλες οι τεχνικές του μοντέλου CRM μπορούν να ενταχθούν μέσα σε οποιαδήποτε άλλη ψυχοθεραπευτική πρακτική, αλλά και να εφαρμοστούν ως αυτόνομη προσέγγιση ανάλυσης και κατανόησης κάθε περιστατικού.
 2. Η ποικιλομορφία των εσωτερικών πηγών καθώς και η διαδοχική και η ταυτόχρονη χρήση των επτά πηγών-αποθεμάτων, οικοδομούν ένα νευρολογικό δίκτυο πηγών στο εγκεφαλικό στέλεχος, τον μεσεγκέφαλο, το λιμβικό σύστημα και το νεοφλοιό. Με αυτόν τον τρόπο, ο πελάτης παραμένει στο υψηλότερο επίπεδο λειτουργίας και αξιοποίησης των πηγών του κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, έτσι ώστε να μην επανατραυματίζεται δευτερογενώς από την αντιμετώπιση στρεσσογόνων αναμνήσεων, ενώ η εμποδισμένη ή προβληματική πρόσδεση βιώνεται  με πληρότητα και επανεγγράφεται  σε επίπεδο νευροφυσιολογίας.
 3. Οι πελάτες εκπαιδεύονται ως προς το σκοπό και την εφαρμογή των τεχνικών CRM (επαν)ενεργοποίησης  των πηγών, έτσι ώστε να χρησιμοποιούν αυτά τα αποθέματα ανάμεσα στις συνεδρίες για να βελτιώνουν την αίσθηση ενδυνάμωσης και αυτορρύθμισης καθημερινά.
 4. Οι θεραπευτές διδάσκονται πώς να ξεχωρίζουν την αυθεντική επεξεργασία από την απλή εκδραμάτιση που οδηγεί σε φαύλο κύκλο,  η οποία επανατραυματίζει χωρίς να επιφέρει τη «λύση». Η εκπαίδευση των θεραπευτών ως προς  την ικανότητά τους να συντονίζονται με τη επεξεργασία του πελάτη τους και επομένως και με τις ανάγκες τους σε κάθε στιγμή, περιλαμβάνει τη μελέτη του μοντέλου καθώς και τη βιωματική χρήση των εργαλείων.

crm-training Tessalonikis

Περιεχόμενα του εκπαιδευτικού CRM Basic:

 • Βασικές αρχές του CRM
 • Εναρμονισμένη σχέση(θεραπευτή-θεραπευόμενου)
 • Δεξιότητες αναπνοής
 • Ιερός τόπος
 • Πλέγματα
 • Εργασία πρόσδεσης/συνήχησης
 • Δυσφορία που ενεργοποιείται από το τραυματικό γεγονός και πώς την χρησιμοποιούμε θεραπευτικά
 • Demonstrations, πρακτική εφαρμογή
 • Εναρμόνιση με την νέα αλήθεια
 • CRM και αποσυνδετική διαταραχή

 

 

Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο ;

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε όλους τους ειδικούς ψυχικής υγείας με ψυχοθεραπευτική και κλινική εμπειρία.

Η εκπαίδευση συνεχίζεται από την ίδια την Lisa Schwarz με το σεμινάριο για τον Πυρηνικό Εαυτό και το τραύμα μέσα στη μήτρα, που θα διεξαχθεί το 2017.   

Ώρες σεμιναρίου: 9.00-18.00 όλες τις ημέρες

Τόπος διεξαγωγής: Θα ανακοινωθεί προσεχώς

Εμπνεύστρια:  Lisa Schwarz  M.Ed

 Η Lisa SchLisa Schwarzwarz είναι διπλωματούχος κλινική ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και επόπτρια και εργάζεται ιδιωτικά στο Pittsburgh, PA.  Έχει αφιερώσει τα τελευταία 29 χρόνια της κλινικής της πρακτικής στην ασφαλή, φροντιστική και επιτυχή θεραπεία περιπτώσεων σύνθετου τραύματος και σοβαρών αποσυνδετικών  διαταραχών.

Εκτός από τη διδασκαλία του μοντέλου CRM – The Comprehensive Resource Model,  που έχει αναπτύξει η ίδια για  αυτές τις διαταραχές, η Lisa είναι καταξιωμένη διεθνώς ως μια από τις πρώτες εκπαιδεύτριες για τη μέθοδο Brainspotting καθώς και για την  ψυχοθεραπεία σύνθετων αποσυνδετικών διαταραχών (DID και  DDNOS). (H Lisa Schwarz, το 2014 διαχωρίστηκε από την κλασική μέθοδο Brainspotting και ονόμασε το δικό της μοντέλο θεραπείας CRM).

Lisa Schwarz, M.Ed., jccharlieinc@yahoo.com     www.lisaschwarz.com

Επηρεάστηκε από τους παρακάτω:

Colin Ross,M.D.The Trauma Model

Frank Corrigan, M.D. The Neurophysiology of CRM

Robert Scaer, M.D.Somatic Dissociation

John Watkins, M.D.- Ego State Therapy

Shirley Jean SchmittAge-regression technique

John Pierrakos, M.D.Core Energetics

Joseph Carrier,Barbara Barnett, Lisa Horist, R.Brown, M.D., Jeremy YoustBreathwork and Energy Work

Stephanie CharlesAkashic Records

   

CRM Basic Training

Thessaloniki, Greece

8-9-10-11 December  2016

 Developer and Trainer, Lisa Schwarz, M.Ed.

For more information on CRM visit: www.comprehensiveresourcemodel.com

CRM Basic Training                                                         December 8 – 11 , 2016

9 a.m. to 6 p.m. each day

Training Cost – €380.00

Venue to be Determined

 

To register contact Victoria Askaridou:

victoriaska@hotmail.com

2310-847367 & 6907644327

https://www.askvictoria.gr/crm-basic-training/

 

Healing from the impact of traumatic experiences requires that there is sufficient brain-based physiological safety for the survival terror to be stepped into, felt fully, remembered/re-membered, and re-oriented to so that it can be transformed. This liberates the individual’s life truths and allows integration of all aspects of all experience into the whole of one’s being, creating the ultimate connection to self as mind-body-spirit. The CRM provides the opportunity for re-connection to one’s true self; to the meaning of the truth of one’s life; and to the ability to embody love in one’s actions. Remembering and reconnecting to our internal as well as ancestral resources and joy is as important to this process as is the integration of traumatic and painful memories through the removal of the distressing emotions they have been carrying.
This method of resourcing allows for a healing alchemy: the experience of re-connecting to the innate resources in the soma within the context of our pain allows for the transformation of suffering from emotional and behavioral fight-flight-freeze to the manifestation of our spiritual purpose through action while living in a human, physical body.

CRM has a number of influences and antecedents.  The most recent is Resource Brainspotting, and in the CRM, eye position is used to anchor seven positive physiological states.  The layered, concurrent, and/or sequential use of these seven primary resources allows processing of traumatic material without decompensation through flooding or other overwhelming experience. There are a variety of secondary resources woven throughout the use of these seven layers.
Another antecedent is ego state therapy.  Each ego state involved in a particular therapeutic task is resourced in a way that allows natural processing to flow.  New information can then emerge, allowing the client to orient to the past experience from a fresh perspective where new truths can unfold organically.   The entire therapeutic session is based in somatic attunement — a deep awareness of the client’s body state encouraged by the therapist’s mindful focus on self and client.
Practitioners of all therapeutic approaches may find it particularly useful to add the CRM techniques to their particular modality or the model can be used as a whole for treating all diagnoses
How is CRM different compared to other trauma treatment modalities
currently available?

 1. All of the CRM skills/model can be used with any other psychotherapeutic modality as well as a standalone model/case conceptualization
 2. The variety of internal resources as well as the sequential and concurrent use of the seven resources in a stacked or “nested” manner builds a neurological scaffolding of resources in the brain stem, midbrain, limbic system, and neocortex.   The client remains in the highest level of resource during their trauma processing as a result of this scaffold so that the client is not re-traumatized by the work and attachment disruption re-wires completely.
 3. Clients are educated about the purpose and mechanics of the CRM resourcing skills with the intention that they can use these resources in between sessions to strengthen their own sense of empowerment and self-regulation day to day.
 4. Therapists will be taught how to differentiate authentic processing from abreactions and “hamster wheel” processing that is re-traumatizing and does not “stick”. Educating therapists regarding their ability to attune to a client’s process and thus their moment-to-moment needs will be done through study of the model as well as by utilizing the tools themselves.

 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ!

                                                                    ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ!
      Μια ομάδα αυτογνωσίας που επικεντρώνεται στο τώρα  και στη φροντίδα κάθε έκφρασης της ψυχής!
     Ο τρόπος θα είναι η μέθοδος Gestalt, η τραυματοθεραπεία
     (EMDR ,CRM) και το Sandplay.
     Στόχος να βρούμε τις αλήθειες της ζωής μας, να μάθουμε
     να βρίσκουμε σημεία στήριξης σε εμάς και να σταματήσουμε
     να καθορίζουμε την ζωή μας από τις εμπειρίες του   παρελθόντος!
 
 
         Πληροφορίες :6907644327 ΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
              Μια Τετάρτη τον μήνα,19.00-22.00