ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ!

                                                                    ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ!
      Μια ομάδα αυτογνωσίας που επικεντρώνεται στο τώρα  και στη φροντίδα κάθε έκφρασης της ψυχής!
     Ο τρόπος θα είναι η μέθοδος Gestalt, η τραυματοθεραπεία
     (EMDR ,CRM) και το Sandplay.
     Στόχος να βρούμε τις αλήθειες της ζωής μας, να μάθουμε
     να βρίσκουμε σημεία στήριξης σε εμάς και να σταματήσουμε
     να καθορίζουμε την ζωή μας από τις εμπειρίες του   παρελθόντος!
 
 
         Πληροφορίες :6907644327 ΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
              Μια Τετάρτη τον μήνα,19.00-22.00