Comprehensive Resource Model

The Comprehensive Resource Model

mpampouska crm

CRM Basic Training

ΑΘΗΝΑ

23-24 Απριλίου & 22-23 Οκτωβρίου 2016

Εμπνεύστρια:  Lisa Schwarz, M.Ed.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το CRM θα βρείτε στο www.comprehensiveresourcemodel.com

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ: Δόμνα Βεντουράτου, ΣΥΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ: Βικτώρια Ασκαρίδου

ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 160,00 για κάθε διήμερο

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ /ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Ινστιτούτο Τραυματοθεραπείας Αθηνών

Λεωφ.Τραλλέων & Κουντουριώτου 63, 111 46 Γαλάτσι        Τηλ. 210-6853 933, Φαξ 210-6753 896

e-mail: info@travmatotherapeia.com                           website: www.travmatotherapeia.com

 

Η ίαση από τις επιπτώσεις τραυματικών εμπειριών προϋποθέτει επαρκή ασφάλεια, όχι μόνο συναισθηματική, αλλά βιωμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να επιδρά κατευναστικά στην νευροφυσιολογία του εγκεφάλου. Μόνο τότε το τραύμα μπορεί να  επανέρθει στη μνήμη, να βιωθεί πλήρως, έτσι ώστε να μπορεί να τροποποιηθεί και να αφομοιωθεί. Η επανασύνδεση, τόσο με τις εγγενείς πηγές στο σώμα μας, όσο και με τις προγονικές πηγές αποθεμάτων μας, καθώς και με την αίσθηση της χαράς είναι το ίδιο σημαντική σ’ αυτή τη διαδικασία, όπως και η ενσωμάτωση των τραυματικών και οδυνηρών αναμνήσεων μέσα από την εξάλειψη των δυσφορικών συναισθημάτων που προκαλούσαν.

Διαμέσου της ενεργοποίησης του έμφυτου, οργανικού ενεργειακού πλέγματος ίασης μέσα στο σώμα,  της ενδυνάμωσης  της  αδρανούς νευροφυσιολογικής διαδικασίας πρόσδεσης και συνήχησης,  η δύναμη και το εύρος της μεθόδου CRM  δεν περιορίζονται απλώς στο να ενεργοποιούν την ικανότητα αυτοϊασης, αλλά οδηγούν στην  αναγνώριση και την επανασύνδεση  με το κέντρο του  εαυτού μας  ως νου-σώμα- ψυχή και την  πνευματική μας ουσία.

Στο θεραπευτικό μοντέλο CRM  η  θέση των ματιών (το σημείο εστιασμού – Eye position) χρησιμοποιείται με τρόπο που να δημιουργεί «άγκυρες» θετικών καταστάσεων στη νευροφυσιολογία μας, οι οποίες προσομοιάζουν με εκείνες που προκαλούνται από τη συνήχηση (attunement) και την πρόσδεση (attachment). Με αυτόν τον τρόπο, η επεξεργασία  του τραυματικού υλικού επιτυγχάνεται χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος «πλημμύρας» από αρνητικά συναισθήματα ούτε η αίσθηση απώλειας ελέγχου. Εξάλλου  οι «καταστάσεις του Εγώ»  (Ego states) αξιοποιούνται θεραπευτικά, καθώς συνδέονται με τις πηγές  και διευκολύνουν  με αυτόν τον τρόπο τη ροή της φυσικής διαδικασίας επεξεργασίας. Νέες πληροφορίες μπορεί να αναδυθούν, επιτρέποντας στο θεραπευόμενο να προσεγγίσει την αρνητική εμπειρία του παρελθόντος από μια διαφορετική σκοπιά, από την οποία νέες αλήθειες μπορεί να αποκαλυφθούν με φυσικό τρόπο.

Όλη η θεραπευτική συνεδρία βασίζεται στη σωματική συνήχηση – μια βαθιά αντίληψη και επαφή του θεραπευόμενου με το σώμα του, η οποία είναι εφικτή χάρη στην ταυτόχρονη επικέντρωση του θεραπευτή στον εαυτό του και στο θεραπευόμενο.

Το μοντέλο CRM είναι αποτέλεσμα της εντατικής θεραπευτικής εργασίας που έχει κάνει η Lisa Schwarz δουλεύοντας με θεραπευόμενους που έπασχαν από σύνθετο τραύμα, τραύμα πρόσδεσης και σοβαρές αποσυνδετικές διαταραχές. Οι τεχνικές που εξέλιξε μέσα από τη δουλειά της ενίσχυσαν εντυπωσιακά την αποτελεσματικότητα της ψυχοθεραπευτικής εργασίας όχι μόνο με αυτούς τους θεραπευόμενους, αλλά εφαρμόζονται με επιτυχία σε όλα τα θεραπευτικά αιτήματα και τις διαταραχές.
Επαγγελματίες από όλες τις κλινικές προσεγγίσεις θα ανακαλύψουν στο CRM μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε όλες τις περιπτώσεις και εφαρμόζεται από την πρώτη κιόλας συνεδρία.

 

Πώς διαφέρει το μοντέλο CRM από άλλες

θεραπείες αντιμετώπισης του τραύματος;

 

 1. Όλες οι τεχνικές του μοντέλου CRM μπορούν να ενταχθούν μέσα σε οποιαδήποτε άλλη ψυχοθεραπευτική πρακτική, αλλά και να εφαρμοστούν ως αυτόνομη προσέγγιση ανάλυσης και κατανόησης κάθε περιστατικού.
 2. Η ποικιλομορφία των εσωτερικών πηγών καθώς και η διαδοχική και η ταυτόχρονη χρήση των επτά πηγών-αποθεμάτων, οικοδομούν ένα νευρολογικό δίκτυο πηγών στο εγκεφαλικό στέλεχος, τον μεσεγκέφαλο, το λιμβικό σύστημα και το νεοφλοιό. Με αυτόν τον τρόπο, ο πελάτης παραμένει στο υψηλότερο επίπεδο λειτουργίας και αξιοποίησης των πηγών του κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, έτσι ώστε να μην επανατραυματίζεται δευτερογενώς από την αντιμετώπιση στρεσσογόνων αναμνήσεων, ενώ η εμποδισμένη ή προβληματική πρόσδεση βιώνεται  με πληρότητα και επανεγγράφεται  σε επίπεδο νευροφυσιολογίας.
 3. Οι πελάτες εκπαιδεύονται ως προς το σκοπό και την εφαρμογή των τεχνικών CRM (επαν)ενεργοποίησης  των πηγών, έτσι ώστε να χρησιμοποιούν αυτά τα αποθέματα ανάμεσα στις συνεδρίες για να βελτιώνουν την αίσθηση ενδυνάμωσης και αυτορρύθμισης καθημερινά.
 4. Οι θεραπευτές διδάσκονται πώς να ξεχωρίζουν την αυθεντική επεξεργασία από την απλή εκδραμάτιση που οδηγεί σε φαύλο κύκλο,  η οποία επανατραυματίζει χωρίς να επιφέρει τη «λύση». Η εκπαίδευση των θεραπευτών ως προς  την ικανότητά τους να συντονίζονται με τη επεξεργασία του πελάτη τους και επομένως και με τις ανάγκες τους σε κάθε στιγμή, περιλαμβάνει τη μελέτη του μοντέλου καθώς και τη βιωματική χρήση των εργαλείων.

 

   Περιεχόμενα  εκπαιδευτικών σεμιναρίων

Βasic CRM 1: 23-24/4/2016

Βasic CRM 2: 22-23/10/2016

 • Βασικές αρχές τoυ μοντέλου του CRM. Ποια είναι η Lisa Schwarz?
 • Ενεργοποιώντας τη νευροφυσιολογία των πηγών- γιατί είναι τόσο σημαντικό το Resourcing.
 • Το μοντέλο του τραύματος της Colin Ross
 • Οι τρεις αρχικές «κατηγορίες» στις οποίες στοχεύει η επεξεργασία:
 • Τρόμος επιβίωσης, «μικρές αλήθειες» και «μεγάλες Αλήθειες»
 • To μοντέλο της Μπάμπουσκα: Οι 7 κούκλες
 • Οι τρεις «μαγικές» φράσεις-ερωτήσεις
 • Πώς να εντοπίζουμε και να χρησιμοποιούμε τις θέσεις των ματιών (σημεία ενεργοποίησης πηγών)
 • Πρωτόκολλο θέσης ματιών από σημείο πηγών στο σώμα
 • Η 2η κούκλα: τεχνικές αναπνοής
  7 russian babushka doll or matryoshka dollΗ αναπνοή του Ωκεανού
  Η αναπνοή της γης
  Η αναπνοή της καρδιάς
  Η αναπνοή της φωτιάς
  Η αναπνοή των δυο ημισφαιρίων
 • Η 3η κούκλα: Ιερός τόπος
 • Η 4η κούκλα: Το πλέγμα των πηγών
 • Η 5η κούκλα: Συνήχηση και Πρόσδεση
 • Πρωτόκολλο συνήχησης/πρόσδεσης:

Συμπεριφορές συνήχησης και πρόσδεσης, εναλλακτικές φιγούρες  θετικής πρόσδεσης

Καταστάσεις του Εγώ  (Ego states) και πώς να τις προσεγγίσουμε

 • Πιθανά προβλήματα στο πρωτόκολλο πρόσδεσης και αντιμετώπισή τους
 • Σωματική αποσύνδεση και πώς να την αντιμετωπίζουμε
 • Οραματισμός: Το Ζώο Δύναμης (Power animal)
 • Οραματισμός: Θάλαμοι Καρδιάς
 • Ερωτήσεις εποπτείας

Μέθοδος:   Θεωρία, Live demonstrations, πρακτική εφαρμογή σε μικρές ομάδες

 

Σε ποιούς απευθύνεται το σεμινάριο ;

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε όλους τους ειδικούς ψυχικής υγείας με ψυχοθεραπευτική και κλινική εμπειρία. Η συμμετοχή στο Basic CRM 2 (22-23/10) προϋποθέτει την παρακολούθηση του πρώτου διημέρου Basic CRM 1.  Μετά την ολοκλήρωση των δυο διημέρων Basic CRM θα χορηγηθεί βεβαίωση του Ινστιτούτου Τραυματοθεραπείας. Η εκπαίδευση συνεχίζεται από την ίδια την Lisa Schwarz με το σεμινάριο για την Αποσύνδεση (1-4/12/2016), καθώς και με το σεμινάριό της για τον Πυρηνικό Εαυτό και το τραύμα μέσα στη μήτρα, που θα διεξαχθεί το 2017.   

Ώρες σεμιναρίου: 9.30-18.00 όλες τις ημέρες

Τόπος διεξαγωγής:  Ψυχική Υγεία από την Αρχή

Βασ. Σοφίας 53 (Στάση  Μετρό Ευαγγελισμός)

 

Lisa SchwarzΕμπνεύστρια: 
Lisa Schwarz  M.Ed

 Η Lisa Schwarz είναι διπλωματούχος κλινική ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και επόπτρια και εργάζεται ιδιωτικά στο Pittsburgh, PA.  Έχει αφιερώσει τα τελευταία 29 χρόνια της κλινικής της πρακτικής στην ασφαλή, φροντιστική και επιτυχή θεραπεία περιπτώσεων σύνθετου τραύματος και σοβαρών αποσυνδετικών  διαταραχών. Εκτός από τη διδασκαλία του μοντέλου CRM – The Comprehensive Resource Model,  που έχει αναπτύξει η ίδια για  αυτές τις διαταραχές, η Lisa είναι καταξιωμένη διεθνώς ως μια από τις πρώτες εκπαιδεύτριες για τη μέθοδο Brainspotting καθώς και για την  ψυχοθεραπεία σύνθετων αποσυνδετικών διαταραχών (DID και  DDNOS). (H Lisa Schwarz, το 2014 διαχωρίστηκε από την κλασική μέθοδο Brainspotting και ονόμασε το δικό της μοντέλο θεραπείας CRM).

Lisa Schwarz, M.Ed., jccharlieinc@yahoo.com     www.lisaschwarz.com

Εκπαιδεύτρια : Δόμνα Βεντουράτου, Συνεκπαιδεύτρια: Βικτώρια Ασκαρίδου ( Basic CRM Trainer under Supervision)

12506910_10154379789257080_995613665_nΗ Δόμνα Βεντουράτου είναι κλινική ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια. Εκπαιδεύτηκε αρχικά στη μέθοδο Gestalt, τη συστημική θεραπεία και τις συστημικές αναπαραστάσεις.   Από το 2000 έχει ειδικευθεί στην Τραυματοθεραπεία και είναι η μόνη πιστοποιημένη  ελληνόφωνη εκπαιδευτρια στη μέθοδο EMDR.  Το 2003 ίδρυσε το Ινστιτούτο Τραυματοθεραπείας και αφιερώνει από τότε, παράλληλα με τις θεραπευτικές συνεδρίες, τη  το ήμισυ της εργασίας της στην εκπαίδευση, τη διοργάνωση σεμιναρίων και την  κλινική εποπτεία. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Εισαγωγή στην Ψυχοτραυματολογία και την Τραυματοθεραπεία. Η μέθοδος EMDR» (εκδόσεις Πεδίο, 2009).

« Η μέθοδος CRM και η γνωριμία με  τη Lisa Schwarz άλλαξαν καθοριστικά τον τρόπο εργασίας μου ως προς την προσέγγιση και την αποτελεσματικότητά της, αλλά και ως προς το νόημα της ζωής μου.» 

 

Victoria AskaridouH Βικτώρια Ασκαρίδου είναι ψυχοθεραπεύτρια Gestalt, εκπαιδευμένη επίσης στο Sandplay και στην θεραπευτική ύπνωση. Δουλεύει ιδιωτικά με ατομικά περιστατικά και ομάδες, τόσο γονέων, όσο και αυτογνωσίας. Από το 2012 εκπαιδεύτηκε στην τραυματοθεραπεία,  με αποκορύφωμα το CRM, το οποίο  θεωρεί μοναδικό εργαλείο για την επεξεργασία τραυμάτων.

«Η επαφή μου με Lisa Schwarz και το CRM,ήταν σαν να έζησα…την επιστροφή στο σπίτι..εκεί που πάντα ανήκα! »

Lisa Schwarz is an innovative and highly skilled clinician. She has worked for many years practicing and teaching a technically eclectic, yet conceptually integrated method of psychotherapy. She thoroughly understands the principles of my Trauma Model and I am honored that she has seen fit to incorporate it into her Comprehensive Resource Model. (Colin Ross, MD., author of Trauma Model Therapy)

After having spent four days in Lisa’s Intensive, I can only say one “word”, compound as it is: Life-Changing. CRM is, without a doubt, the best method – or perhaps better put, the best “therapeutic way of relating” – that I’ve learned AND LIVED in thirty years of practice. In my work with combat veterans, CRM has proven to be not just effective, but even more to be healing and hope giving. I cannot recommend CRM highly enough and I cannot thank Lisa enough for her wisdom, her passion, and her commitment to the highest healing for all. (Rodney B Deaton, RD, JD, Medical Director, Warrior Wellness Unit, Madison, TN)