Ετικέτα: προβλήματα ορίων

 

ΛΑΙΣΤΡΥΓΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΠΕΣ

Η ομιλία έγινε στις 27-11-2015 στον Ιανό με Θέμα:  Λαιστρυγόνες και Κύκλωπες

Χωρίζεται σε έξι  μέρη:

1) Εισαγωγή

 

2) Βιωματικό

 

3) Ιστορική αναδρομή…..

 

4) Τρόποι αναγνώρισης του εσωτερικού παιδιού…

 

 

 

 

5) Θεραπεία…..

 

 

 

 

6)Ερωτήσεις-Απαντήσεις…..