Περί σαγήνης

H ομιλία στον ΙΑΝΟ Παρασκευή 19-1-2018 με θέμα :” Περί σαγήνης “(αποτελείται από 5 μέρη)

 

Μέρος Πέμπτο ”Ερωτήσεις κοινού ”περί Σαγήνης”

 

 

Mέρος Τέταρτο ”Μαθαίνοντας περισσότερα για την Σαγήνη”

 

 

Μέρος Τρίτο ”Η διαδικασία της Σαγήνης”

 

 

Μέρος Δεύτερο “Οι τύποι σαγηνευτών”

 

Μέρος Πρώτο Εισαγωγή ”Περί Σαγήνης”