ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

IMG_111737616209361Αλλαγή σημαίνει πρώτα απ όλα να γίνεις ειλικρινής με τα συναισθήματά σου. Η ειλικρίνεια με τα αισθήματά σου είναι ο πυρήνας της επικοινωνίας. Αυτή την ειλικρίνεια με τα συναισθήματα την αποκαλώ εναρμόνιση.

Κάθε επικοινωνία εμπερικλείει την δύναμη της προσωπικής επιβίωσης. Και το ερώτημα που τίθεται είναι: υπάρχει καλύτερος τρόπος να επιβιώσουμε, τρόπος που να μην αποτελεί απειλή για το σώμα μας, τις σχέσεις μας και την ψυχή μας; Νομίζω ναι.

Όταν οι άνθρωποι δεν νιώθουν συνεπείς με τα αισθήματά τους, οι σχέσεις τους γίνονται μια σειρά από παιγνίδια δύναμης και επιχειρήσεων κέρδους-ζημίας, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια για καλές σχέσεις.

 

Όταν οι σχέσεις συνίστανται κυρίως από παιχνίδια δύναμης , τότε η κατάχρηση δύναμης είναι αναπόφευκτη.

Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να αισθάνονται δυνατοί γιατί αυτό τους ικανοποιεί την ανάγκη της επιβίωσης. Ένα μεγάλο μέρος της επικοινωνίας μας είναι συνέπεια αυτής της ανάγκης.

Για να νιώθουμε ικανοί να επιβιώσουμε πρέπει να νιώθουμε δυνατοί. Πρέπει να νιώθουμε πως μετράμε . Για να το πετύχουμε αυτό πρέπει ν αναπτύξουμε προσωπική ευθύνη και να δημιουργήσουμε τρόπους που θα βοηθήσουν να γίνει κάτι τέτοιο από μέρους άλλων ανθρώπων.

Αν δούμε την δύναμη σαν ενέργεια που μπορεί να χρησιμοποιηθεί , να διοχετευθεί και να κατευθυνθεί , μπορούμε να επιλέξουμε τι θα κάνουμε την δύναμή μας και μάλιστα με απόλυτη υπευθυνότητα.

Για να ζει κανείς τις πέντε ελευθερίες είναι, κατά την γνώμη μου, η ισχυρότερη θέση προσωπικής δύναμης που μπορεί να έχει κανείς.

Επικοινωνία είναι η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ δύο ανθρώπων . Το ερώτημα που τίθεται είναι:

Τι μήνυμα υπάρχει –  πώς δίνεται – πώς λαμβάνεται

Όταν υπάρχει εναρμόνιση , οι λέξεις ταιριάζουν με τα συναισθήματα, το σώμα, τις εκφράσεις του προσώπου και όλα είναι τελικά ταυτόσημα. Το μήνυμα είναι ένα και είναι ξεκάθαρο .

 

 

Από το βιβλίο της SATIR

<ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ